Zabezpečovacie a kamerové systémy

Poskytujeme technické služby na ochranu osôb a majetku v rozsahu predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov narušenia (PSN) slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcimi sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí.

Ďalej poskytujeme poradenstvo v oblasti alarmov.

Je dôležité, aby sa alarm systémy navrhovali z dostatočne kvalitných komponentov, prihliadajúc na dôležitosť zabezpečenia.

Je veľmi dôležité, aby ste si dali navrhnúť svoj alarm systém od školeného odborníka, ktorý má dostatočné skúsenosti s návrhom a implementácou zabezpečovacích systémov.

V neposlednom rade je dôležité, aby firma mala licenciu na prevádzkovanie technickej služby, čo túto firmu oprávňuje navrhovať a realizovať zabezpečovacie a kamerové systémy.

Naša firma je oprávnená vykonávať túto činnosť, je vlastníkom potrebnej licencie a certifikátu od výrobcu.

Inštalujeme produkty od firmy Jablotron (zabezpečovacia technika), Hikvision... (kamerové systémy).

Zabezpečovacie a kamerové systémy
Zabezpečovacie a kamerové systémy
Zabezpečovacie a kamerové systémy